Royson International
House of Quality Fishing Tackle

RIG BOOMS

 

 

5020.201

   DLX. BOOM ST. - 10 CM

 

   DLX. BOOM ST. - 15 CM

 

   DLX. BOOM ST. - 20 CM

5020.202

   DLX. BOOM BENT - 5 CM

 

   DLX. BOOM BENT - 10 CM

 

   DLX. BOOM BENT - 15 CM

 

   DLX. BOOM BENT - 20 CM

5020.203

   FEEDER BOOM BENT DLX -7 CM

 

   FEEDER BOOM BENT DLX -15 CM

 

   FEEDER BOOM BENT DLX -30 CM

5020.204

   FLU BOOM BENT -7 CM

 

   FLU BOOM BENT -15 CM

 

   FLU BOOM BENT -30 CM

5020.205

   FEEDER BOOM BENT - 10 CM

5020.206

   SURE SAFE BOOM - 7 CM.

5020.207

   BRASS BOOM BENT - 15 CM.

5020.208

   SURE SAFE BOOM - 15 CM.

5020.209

   FEEDER BOOM ST - 30 CM.

5020.210

   BALANCER BOOM - 10 CM.

5020.211

   SEA BOOM

5020.212

   TRIANGLE BOOM LARGE

 

   TRIANGLE BOOM SMALL

5020.213

   SEA LEDGER BOOM

5020.214

   CLEAR NYLON SEA BOOM

5020.215

   ZIP SLIDER BOOM

5020.216

   SEA BOOM PVC